Vi tilbyder kurser, workshops, inspirationsdage og sessions på timebasis.

Vi arbejder sammen og hver for sig, og vi arbejder med grupper, med par og i individuelle sessions.

Eksempelvis:

Kursusforløb i bevægelseskommunikation
I processen benytter vi os af leg, eksperimenter og øvelse af færdigheder.

Vi arbejder med rollerne ’Aktør’ og ’Animatør’ og det, der sker imellem os i den relation.

Vi arbejder ud fra en fænomenologisk tilgang med en opfattelse af kroppen som helhed.

Kursets begreber og teoretiske fundament kan du bla. finde hos Martin Buber, Daniel Stern, Mihaly Csikszentmihalyi, Rudolph Laban, Johan Borghäll og Helle Winther. Kurset forløber over 4 weekends (60 timer).

Kursusforløbets indhold:

1: Mødet med dig selv og de andre:Introduktion til bevægelseskommunikation gennem lege, eksperimenter og øvelser, samt refleksioner over sansninger, følelser og tanker i mødet.  
Aftaler og forventningsafklaring om resten af kurset.

2: Egenkontakt:Kontakt til egen krop og personlige følelser. Evnen til at være fokuseret og nærværende. Evnen til at have hjertet med og samtidig bevare fokus og en privat afgrænsning.

3: Kommunikationslæsning og kontaktevne:Evnen til at se, lytte, sanse og mærke. Evnen til at læse både den verbale og kropslige kommunikation. Evnen til at skabe tillidsvækkende kontakt med andre. Evnen til at sætte grænser.

4: Lederskab over gruppe eller situation:Overblik, udstråling, centrering, klart lederskab over gruppe eller situation. Evnen til at indtage og holde et rum med en sund og kropsligt forankret autoritet. 

Kontakt og kommunikation

– Inspirationsworkshop til Argentinsk tango

Vi skal lege og øve og eksperimentere med fokusering og forskellige forbindelser og måder at mærke kontakt, skabe kontakt og fastholde kontakt.

Første del af workshoppen vil have meget legende tilgang: vi skal lege med kropsbasis og fokus i det at være i kontakt og forbundet med både sig selv, den anden og de andre.

I anden del af workshoppen vil vi arbejde med at overføre og implementere oplevelserne og fokuseringen i dansen.