Bevægelseskommunikation er en måde hvorigennem du kan blive medvidende om dig selv og din måde at kommunikere i verden. 

Metoden i bevægelseskommunikation er kropslig-sanselig og ad den vej kommer du ikontakt med det, der er – dét, der findes lige her-og-nu. 
Helt konkret kan vi lege, danse, tromme, synge, bevæge, berøre, slås, omfavne, vandre, tegne, male, vinterbade, spille bold… uanset hvad, vil det være improvisationen som princip, afsættet i det der sker – lige nu!

Vi sætter et kærligt skub til din udviklingsproces.

Sammen vil vi bevæge os ind i sansningerne og følelserne af nuet, hvor vi kan undersøge situationen, længslen, savnet, glæden, smerten og drømmene om forvandling og forandring.

Her er du, som aktør, i centrum som dén, der selv skal finde din egen vej mod erkendelse og forvandling.

Vi er to mennesker, som kan animere – puste liv i en situation – ved at tilbyde os selv og foreslå forskellige bevægelsesimpulser, som kan skabe og synliggøre dele af dit liv. Vi bestræber os på en vågen sansning – et nærvær i alt, hvad der foregår – og en aktiv opmærksomhed på hvad der ikke foregår, så vi kan hjælpe til med finde frem til det, der har betydning i situationen.

Bevægelsesterapi 
skal forstås som et eksistentiel forum, hvor DIN udvikling og eksistens er i centrum. Her taler vi ikke om ’terapeut – klient’. Vi behandler dig ikke! 

Vi taler om ’animatør – aktør’. DU er et menneske, som er aktiv i dit eget liv. JEG er et menneske, som kan animere en fælles undersøgelsesproces med afsæt i det, der sker mellem os og i os.

Målet med bevægelsesterapien er derfor ikke at skabe forandring – at du SKAL forandre dig (for det gør du jo hele tiden, helt automatisk), men at du

  • bliver medvidendeog medlevendei din egen forandring, i din egen tilblivelse
  • får muligheden for at væremed dét, der er, og at realisere dét, der ikke er
  • får muligheden for at forvandlesgennem bevægelse, berøring og dialog

Som animatør, benytter jeg mit liv, min faglige viden og min erfaring og konfronterer ved kropsligt og verbalt at give udtryk for mine sansninger af dig og mine følelser over for dig.

Det kan – måske – føles lidt som at sidde i “den varme stol”, når vi er i animations-processen. Men sammen bevæger vi os ind i sansningerne og følelserne af nuet, hvor vi sammen kan undersøge længslen, savnet, glæden, smerten og drømmene om forvandling og forandring.
Her er du, som aktør, i centrum som dén, der selv skal finde din egen vej mod erkendelse og forvandling.

Som animatør er jeg et medmenneske, der tilbyder mig selv i en dialog med dig. Jeg er et menneske, som kan animere – puste liv i en situation – ved at tilbyde mig selv og foreslå forskellige bevægelsesimpulser, som kan skabe og synliggøre dele af dit liv.