Annli Falk, lektor i musik og bevægelse

Siden 2012 har jeg været i lære hos Johan Borghäll på Decenter, Odense, hvor jeg har taget en supplerende uddannelse i bevægelses-kommunikation og bevægelsesterapi. 

jeg har en 4 årig uddannelse fra Center for Rytmisk Musik og Bevægelse, Det Jyske Musikkonservatorium (1992),  samt en master i børne/ungdomskultur og æstetiske læreprocesser, SDU (2010).

Jeg har 26 års erfaring med undervisning, konsulentbistand, og vejledning af unge og voksne i Friskole, efteruddannelse, Musikkonservatoriet, højskole og pædagoguddannelsen. 

Desuden har jeg et års erfaring med bevægelsesterapi. 

Else Najbjerg, lektor i bevægelse

Siden 2012 har jeg været i lære hos Johan Borghäll på Decenter, Odense, hvor jeg har taget en supplerende uddannelse i bevægelseskommunikation og bevægelsesterapi.  

Jeg er uddannet cand.mag. i Religion, Aarhus Universitet (1990) og børne/ungdomskultur,  Syddansk Universitet, Odense (1997).
Jeg  har 28 års erfaring med undervisning, coaching og vejledning af unge og voksne på højskoler, daghøjskolen,  pædagoguddannelsen og i efter-videreuddannelse af pædagogisk personale samt  i det frivillige foreningsliv og ved private arrangementer. 

Desuden har jeg et års erfaring med bevægelsesterapi.